O Consello Galego concede cada ano os Premios Galicia aos traballos fin de carreira que se presentaron na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña no curso académico.

A convocatoria faise chegar a todos os alumnos que finalizaron os seus estudos no período correspondente, fixándose nas Bases de cada edición os prazos de recepción dos traballos, a composición do Xurado e a data da entrega de Premios, que leva a cabo nun acto solemne na aula Magna da EUAT.

Os traballos premiados quedan en posesión do Consello Galego, constituíndo parte dos seus fondos de biblioteca, do mesmo xeito que os dereitos de reprodución, para o caso de decidirse a publicación do traballo.

Premios Galicia 2021-2022

Fallo do Xurado dos Premios Galicia 2021-2022, que o Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos concedeu aos Traballos Fin de Grao, defendidos e superados, na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, durante o curso académico 2021-2022.

Primeiro Premio: concedido a D. Denís Prieto Giraldo, polo seu traballo Rehabilitación Passivhaus con CLT de Vivenda Popular Galega en Rúa da Carballa no Concello de Santiago de Compostela.

Segundo Premio: concedido a Dª. Julia Prieto Piñeiro, polo seu traballo Contribución das Estructuras á Sustentabilidade segundo a Normativa proposta polo Código Estrutural.

Accésit: concedido a Dª. Carla Pereiro González, polo seu traballo Proxecto Técnico de Rehabilitación e Reforma de unha Vivenda Unifamiliar no Lugar de Outeiro- Domingo Blanco, Nº5 – Mondaríz-Balneario.

Accésit: concedido a D. Marcos Riera Menéndez, polo seu traballo Proxecto de Instalacións de Suministro, Depuración, Reutilización de Augas de Choiva e Grises en Vivenda Unifamiliar.

Accésit: concedido a Dª. Lara Castro Díaz, polo seu traballo Proxecto Rehabilitación da Casa da Cultura “Manuel Lueiro Rey” en O Grove, Pontevedra .

Mellor expediente académico: O premio ao mellor expediente académico foi concedido a D. Ismael González Sande.