O Consello Galego concede cada ano os Premios Galicia aos traballos fin de carreira que se presentaron na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña no curso académico.

A convocatoria faise chegar a todos os alumnos que finalizaron os seus estudos no período correspondente, fixándose nas Bases de cada edición os prazos de recepción dos traballos, a composición do Xurado e a data da entrega de Premios, que leva a cabo nun acto solemne na aula Magna da EUAT.

Os traballos premiados quedan en posesión do Consello Galego, constituíndo parte dos seus fondos de biblioteca, do mesmo xeito que os dereitos de reprodución, para o caso de decidirse a publicación do traballo.

Fallo do Xurado dos Premios Galicia 2019-2020, que o Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos concedeu aos Traballos Fin de Grao, defendidos e superados, na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña, durante o curso académico 2019-2020.

Primeiro Premio: concedido a D. Álvaro Castro Iglesias, polo seu traballo denominado Proxecto Básico e de Execución para Adecuación de Local Comercial a Restaurante na Avda. Finisterre 42-44, A Coruña.

Segundo Premio: concedido a Dª. Jesica Torrado Morado, polo seu traballo denominado Proxecto Básico e de Execución para a Rehabilitación dun Local Comercial como Albergue Turístico no Municipio de Cee.

Accésit: concedido a D. Eulogio González Cuiñas, polo seu traballo denominado Estudo de Solucións Construtivas de Protección Fronte á Exposición ao Gas Radon na EUAT (A Coruña).

Accésit: concedido a D. Martín Caamaño Agra, polo seu traballo denominado Proxecto para a Execución de Carril Ciclista. Vía II: Estación de San Diego – Puente Pasaxe.

Mellor expediente académico O premio ao mellor expediente académico foi concedido a D. Francisco Piñeiro Cupeiro.