O Consello Galego concede cada ano os Premios Galicia aos traballos fin de carreira que se presentaron na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña no curso académico.

A convocatoria faise chegar a todos os alumnos que finalizaron os seus estudos no período correspondente, fixándose nas Bases de cada edición os prazos de recepción dos traballos, a composición do Xurado e a data da entrega de Premios, que leva a cabo nun acto solemne na aula Magna da EUAT.

Os traballos premiados quedan en posesión do Consello Galego, constituíndo parte dos seus fondos de biblioteca, do mesmo xeito que os dereitos de reprodución, para o caso de decidirse a publicación do traballo.

Premios Galicia 2020-2021

Fallo do Xurado dos Premios Galicia 2020-2021, que o Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos concedeu aos Traballos Fin de Grao, defendidos e superados, na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña, durante o curso académico 2020-2021

Primeiro Premio: concedido a D. Rubén Santeiro Rego, polo seu traballo Rehabilitación de vivenda unifamiliar tradicional galega e mellora da sua finca para turismo rural, no Lugar As Cavadas, Riberas do Sor. Mañón. A Coruña.

Segundo Premio: concedido a D. Diego Rodríguez Casal, polo seu traballo Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar no Lugar de O Aramio – San Martiño de Arins, Nº5, Santiago.

Accésit: concedido a Dª. Sandra Gutiérrez Fernández, polo seu traballo Proxecto técnico de rehabilitación de vivenda unifamiliar no Lugar de Leboradas – Gaibor, San Xulián 72, Begonte, Lugo.

Accésit: concedido a D. Iván Ares Igrexas, polo seu traballo Estudo enerxético e proposta de mellora dun edificio residencial situado en Touro (A Coruña).

Accésit: concedido a Dª. Tania Mariño Méndez, polo seu traballo Rehabilitación enerxética de edificio residencial na Avenida Juan Navia Castrillón Nº 11, Viveiro, Lugo.

Mellor expediente académico O premio ao mellor expediente académico foi concedido a D. Iván Casal Arcas.