Unha Cookie é un ficheiro que se descarga no seu computador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteña e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario. As cookies son esenciais para o funcionamento da internet, achegando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitándolle a navegación e usabilidade da nosa web. A información que lle proporcionamos a continuación, axudaralle a comprender os diferentes tipos de cookies:

SEGUNDO A ENTIDADE QUE AS XESTIONE Cookies propias Son aquelas que se solicitan polo propio editor para prestar o servizo solicitado polo usuario.
Cookies de terceiro Son aquelas que son solicitadas e xestionadas por un terceiro, estas non se poden considerar propias.
SEGUNDO O PRAZO DE TEMPO QUE PERMANEZAN ACTIVADAS Cookies de sesión Solicitan datos mentres o usuario navega pola rede coa finalidade de prestar o servizo solicitado.
Cookies persistentes Almacénanse no terminal e a información obtida, será utilizada polo responsable da cookie coa finalidade de prestar o servizo solicitado.
SEGUNDO A SÚA FINALIDADE Cookies técnicas Son as necesarias para a correcta navegación pola web.
Cookies de personalización Permiten ao usuario as características (idioma) para a navegación pola website.
Cookies de análise Permiten ao prestador a análise vinculada á navegación realizada polo usuario, coa finalidade de levar un seguimento de uso da páxina web, así como realizar estatísticas dos contidos máis visitados, número de visitantes, etc.
Cookies publicitarias Permiten ao editor incluír na web, espazos publicitarios, segundo o contido da propia web.
Cookies de publicidade comportamental Permiten ao editor incluír na páxina web espazos publicitarios segundo a información obtida a través dos hábitos de navegación do usuario.

Segundo o disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI-CE), o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS informa das cookies utilizadas na nosa website:

  TIPOS DE COOKIES
  Cookies propias Cookies de terceiro Cookies de sesión Cookies persistentes
Cookies técnicas X   X  
Cookies de personalización        
Cookies de análise   X X  
Cookies publicitarias        
Cookies de publicidade comportamental        
Google Analytics:

Almacena cookies para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e volume de visitas desta web. Ao utilizar este sitio web está a consentir o tratamento de información acerca de vostede por Google. Por tanto, o exercicio de calquera dereito neste sentido deberá facelo comunicando directamente con Google. As cookies de Google Analytics, almacénanse en servidores situados en Estados Unidos e comprométese a non compartila con terceiros, excepto nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue para ese efecto. Segundo Google non garda a súa dirección IP. Google Inc. é unha compañía adherida a “ Privacy Shiels” (escudo de privacidade) que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea. Pode consultar información detallada a este respecto a través da seguinte ligazón: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Se o desexa pode utilizar o Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics a través de cuxas instrucións poden rexeitarse as cookies analíticas do devandito servizo en todos os navegadores. Pode consultar máis información respecto diso na seguinte ligazón: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Así mesmo, o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS informa o usuario de que ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. A continuación, proporcionámoslle as ligazóns de diversos navegadores, a través dos cales poderá realizar dita configuración:

Ademais, pode revogar o seu consentimento utilizando o botón que se mostra a continuación. REVOGAR CONSENTIMENTO DE COOKIES

CONDICIÓNS DE USO

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI-CE), o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS informa que é titular do sitio web https://www.aparelladores.org/. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS informa dos seguintes datos: O titular deste sitio web é o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, con CIF V15668148 e domicilio social en Rúa Ramón Piñeiro, 23, baixo, 15702, Santiago de Compostela, A Coruña. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: consellogalego@aparelladores.org.

Usuario e réxime de responsabilidades

A navegación, acceso e uso polo sitio web do o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS confire a condición de usuario, pola que se aceptan, desde a navegación polo sitio web do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso. O sitio web do o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • A veracidade e licitud das informacións achegadas polo usuario nos formularios estendidos polo CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo web.
  • O uso da información, servizos e datos ofrecidos polo CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.
Política de ligazóns e exencións de responsabilidade

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns. O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia, o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Modificacións

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo, ou nas condicións xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas no web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

Servizos de reserva por internet

Certos contidos da website do O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS conteñen a posibilidade de reservar por Internet. O uso dos mesmos requirirá a lectura e aceptación obrigatoria das condicións xerais de reserva establecidas para o efecto polo CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS.

Propiedade intelectual e industrial

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS en por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS.

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS se reserva, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións. A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso. O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS ten o seu domicilio en Santiago de Compostela, A Coruña, España.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE REDES SOCIALES

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI-CE), o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS informa os usuarios, que procedeu a crear un perfil na/ s Rede/é Social/é Facebook, Twitter, coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos. Datos do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS:

O usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada polo CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, mostrando así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil. O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade. O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún ficheiro. En relación aos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dos que vostede dispón e que poden ser exercitados #ante o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices:

  • Acceso: Virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos usuarios.
  •  ectificación: Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina. Normalmente, este dereito deberá exercelo #ante a Rede Social.
  • Cancelación e/ou Oposición: Como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS realizará as seguintes actuacións:

  • Acceso á información pública do perfil.
  • Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS.
  • Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social.
  • Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario.

O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.

Publicacións

O usuario, unha vez unido á páxina do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, poderá publicar nesta última comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, e/ou que infrinxan, violen ou quebranten os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, o CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS resérvase o dereito para retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario. O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario. O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade. As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún ficheiro por parte do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS, pero si que permanecerán na Rede Social.

Concursos e promocións

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS resérvase o dereito para realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas na mesma. Cumprindo sempre coa LSSI- CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación. A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade

O CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS utilizará a Rede Social para publicitar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da LOPD e da LSSI-CE. Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina do CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade. A continuación, detallamos a ligazón á política de privacidade da Rede Social: