No ano 2018 constitueuse o Observatorio da Vivenda de Galicia, OVG, como un espazo de intercambio de información, propostas e comunicación do sector da vivenda, destinado a servir de apoio aos axentes públicos e privados interesados no sector (administracións, usuarios/as, empresas, profesionais, asociacións e cidadanía en xeral), tendo como finalidade o estudo, a análise, o seguemento e a difusión da temática da vivenda en Galicia, así como facilitar a participación e a colaboración entre as administracións públicas e as entidades privadas vinculadas a esta materia.

O Observatorio da Vivenda de Galicia, OVG, está formado polo Consello do OVG, constituído por representantes das administracións públicas con competencias na materia de vivenda e representantes de institucións ou asociacións que agrupan persoas físicas ou xurídicas que teñen a consideración de axentes da edificación na Lei 38/1999 de 5 de novembro, de ordenación da edificación, e por varias seccións (grupos de traballo postos en marcha polo Consello que desenvolven determinados cometidos en temas específicos).

Os representantes do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos no Consello do OVG, son:

  1. Presidente do Consello Galego: D. Roberto Medín Guyatt.
  2. Secretaria do Consello Galego: Dª Rosana Rivas Mariño.

Os representantes desinados polo Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ás seccións nas que participa, son os seguintes:

  1. Sección técnica e de calidade: Dª Rosario Salgado Abelenda, Secretaria do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de A Coruña.
  2. Sección social: Dª Rosana Rivas Mariño, Secretaria do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e Vogal Responsable da Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de A Coruña.
  3. Sección de financiamento e intermediación: Dª Rosana Rivas Mariño, Secretaria do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e Vogal Responsable da Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de A Coruña.

Para máis información podes consultar os seguintes enlaces:

Pacto Social pola Vivenda de Galicia 2021-2025.

03/03/2021

Os fondos europeos para a rehabilitación e eficiencia enerxética.

26/03/2021

Sesión informativa sobre o decreto do informe de avaliación de edificios.

25/06/2021

Axudas

Axudas para rehabilitación