O Consello de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos convida á poboación galega a beneficiarse duns fondos procedentes da UE que cualifican de “Plan Marshall da rehabilitación enerxética”

“É un tren que tardará en volver pasar”, afirma Roberto Medín Guyatt, presidente dos ‘aparelladores’, quen destaca que “o 90 por cento dos edificios de Galicia é susceptible de mellorar a súa eficiencia enerxética e de recibir fondos de Europa”

Santiago. 22/06/2022. “Tardará en volver a pasar un tren similar ao que está a pasar agora por Galicia en termos de rehabilitación de vivenda”. Así se expresa o presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Roberto Medín Guyatt, ao referirse ás novas axudas á rehabilitación enerxética Next Generation. Segundo os cálculos do Consello, grazas aos fondos Next Generation, a factura enerxética das vivendas dun edificio pode verse recortada ata nun 85 por cento. Os ‘aparelladores’ convidan á poboación galega a beneficiarse do que cualifican de “Plan Marshall da rehabilitación enerxética”, equiparando os fondos ‘Next Generation’ á axuda que Estados Unidos destinou á recuperación de Europa tras a II Guerra Mundial.
“Un edificio de 14 vivendas que elimine a caldeira de gasóleo, un combustible fósil, e substitúaa por biomasa, pasará de pagar unha factura enerxética anual de 42.000 a 7.000 euros”. “É o caso máis favorable”, asegura José Manuel Grandío, coordinador da Comisión de Rehabilitación Enerxética do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e próximo presidente de quenda do Consello, quen dedicou horas e horas a facer simulacións con todos e cada un dos detalles dos programas das axudas Next Generation publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOG). Cada vivenda dese edificio deixará de pagar 250 euros ao mes e pasará a ter unha factura da luz de pouco máis de 40 euros. O aforro supera os 200 euros mensuais, segundo os cálculos efectuados por José Manuel Grandío, quen destaca que o investimento necesario para acometer ese proxecto sería mínimo, tenendo en conta os fondos Next Generation, que poden chegar a cubrir ata o 100% do custo da actuación. No suposto menos favorable, segundo as súas estimacións, os propietarios das 14 vivendas dese edificio tipo pasarían de pagar 42.000 euros anuais, 250 euros ao mes cada piso, a 25.000 euros e mantendo a caldeira de gasóleo. A factura mensual da luz de cada propietario sería duns 150 euros mensuais. O aforro mensual roldaría os 100 euros.

Programas 3 e 5 para rehabilitación
O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que xa organizou varios encontros para dar a coñecer en detalle todas estas axudas entre os seus colexiados e con administradores de fincas, refírese ao Programa 3 de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio e ao Programa 5 de axuda á elaboración do Libro do Edificio Existente ( LEEx) para a rehabilitación e a redacción de proxectos de rehabilitación, ambos os reflectidos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, os denominados fondos Next Generation, recollidos nos Programas de axuda do RD 853/2021. O DOG publicou en maio a normativa que regulará estes programas, que contarán cun orzamento de 22,9 millóns de euros en 2022, administrados polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). A Xunta xa publicara no DOG durante o primeiro trimestre deste ano a normativa que regula o Programa 4 de fomento da mellora da eficiencia enerxética de vivendas, dotado en Galicia con tres millóns de euros.

Os interesados na primeira convocatoria das axudas para rehabilitación a nivel de edificio (Programa 3) e dos incentivos para elaboración do LEEX e redacción de proxectos (Programa 5) poderán presentar as súas solicitudes ata o 30 de novembro. A partida asignada para o Programa 3 será de 22,9 millóns de euros para 2022, segundo a Xunta. Grandío destaca a relevancia do Programa 3. “Canto máis se invista en reducir o consumo de enerxía primaria, maior é a porcentaxe de subvención que se recibe”. E pon un exemplo: “Se reduzo o consumo de enerxía primaria un 60% ou máis; recibirei unha subvención que chegará ata o 80% do investimento acometido”. Neste caso, as axudas destinaranse, por exemplo, á mellora da envolvente de edificios de uso colectivo e vivendas unifamiliares, á renovación das súas fachadas e cubertas, ou a substituír equipos de calefacción e auga quente para conseguir, como mínimo, un aforro enerxético do 30%. Atendendo á renda dos solicitantes e á porcentaxe de redución do consumo enerxético, a contía da subvención pode chegar ata preto dos 40.000 euros. Para alcanzar esa cantidade tamén habería que retirar o amianto do edificio.

As axudas para a redacción do novo Libro do Edificio Existente e de proxectos de rehabilitación (Programa 5), que contan cun orzamento de 1,25 millóns de euros para 2022, van dirixidas a edificios ou vivendas finalizadas antes do ano 2000. A contía máxima desta axuda chega ata os 3.500 euros cando se destine a elaborar o LEEx e ata os 30.000 euros cando se encarga o proxecto técnico necesario para executar as obras de mellora.

O ‘Plan Marshall da rehabilitación enerxética’ en Galicia
Roberto Medín Guyatt, que tamén preside o Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña, cualifica estas liñas de axudas, reflectidas no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, como “o Plan Marshall da rehabilitación enerxética” en Galicia. Grandío, que ademais lidera o Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo, está de acordo coa comparación que fai o presidente do Consello Galego. Lamentan que a sociedade galega non sexa consciente da relevancia destas axudas. “Incluso moitos profesionais do sector descoñecen o alcance destes fondos en materia de rehabilitación”. Ambos cren que “se trata dun tren que tardará en volver pasar”. “Son todo vantaxes”, insisten.

Tanto Medín Guyatt como Grandío lanzan unha mensaxe á sociedade galega para que esta benefíciese destas axudas que serven para “modernizar os nosos edificios”. Porque en 2023 “haberá máis axudas, máis orzamento para seguir rehabilitando edificios en Galicia”. Medín Guyatt non se cansa de lembrar que “a oportunidade é única”. “E non se repetirá en moito tempo”, engade. Cantos inmobles poderían acollerse a este tipo de axudas en Galicia? O coordinador da Comisión de Rehabilitación Enerxética do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos cre que “en torno ao 90% dos existentes en toda a comunidade autónoma”. “Temos un parque de vivendas moi antigo”, lembra José Manuel Grandío, quen fixa a fronteira da eficiencia enerxética no ano 2007.

O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos segue poñendo o foco no encarecemento da enerxía e combustibles, a carencia de materiais básicos para a construción ou as dificultades para atopar man de obra cualificada. Medín Guyatt cre que o futuro a curto prazo presenta dúbidas. “A incerteza pode afectar á execución dos fondos Next Generation”. Os ‘aparelladores’ alertan de novo de que “construtores están a dar presupostos con validez de 10 a 15 días; se pasadas dúas semanas non se afronta a provisión de materiais, xa non hai garantías sobre eses prezos”. José Manuel Grandío xa advertiu dun posible paradoxo: “Pódese dar a circunstancia de que dispoñamos de moito diñeiro procedente da UE que non poderemos investir”. “Se os fondos Next Generation asignados para 2022 non se executan, perderanse”, alerta Roberto Medín Guyatt. “Ademais comprometeríase a recepción de fondos futuros ao incumprirse os compromisos de execución adquiridos ante a Unión Europea”, advirte.

+ info:
Aparelladores. Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos
Prensa do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos. 679.486.961