O Consello de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos convida á poboación galega a beneficiarse duns fondos procedentes da UE que cualifican de “Plan Marshall da rehabilitación enerxética”

“É un tren que tardará en volver pasar”, afirma Roberto Medín Guyatt, presidente dos ‘aparelladores’, quen destaca que “o 90 por cento dos edificios de Galicia é susceptible de mellorar a súa eficiencia enerxética e de recibir fondos de Europa”

Máis información en: Comunicación