La Junta de Gobierno del «Consello Galego da Arquitectura Técnica​» está formada actualmente por:

  • PRESIDENTE: Don Pelayo Eyo Valladares, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.
  • VICEPRESIDENTE: Don Roberto Medín Guyatt, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
  • TESOURERO-CONTADOR: Don Antonio Javier Núñez, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.
  • VOGAL: Don Darío López Fernández, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.
  • SECRETARIA: Dona Rosana Rivas Mariño, Vogal Responsable Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
Don Darío López Fernández

Don Darío López Fernández

Presidente

Presidente del «Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense».

Don Manuel Rañó Rodríguez

Don Manuel Rañó Rodríguez

Vicepresidente

Presidente del «Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra».

Don Juan Carlos Mato Méndez

Don Juan Carlos Mato Méndez

Tesorero-Contador

Presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña

Don José Manuel Grandío Rodríguez

Don José Manuel Grandío Rodríguez

Vocal

Presidente del «Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo».

Doña Rosana Rivas Mariño

Doña Rosana Rivas Mariño

Secretaria General