La Junta de Gobierno del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos está formada actualmente por:

  • PRESIDENTE: Don Pelayo Eyo Valladares, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.
  • VICEPRESIDENTE: Don Roberto Medín Guyatt, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
  • TESOURERO-CONTADOR: Don Antonio Javier Núñez, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.
  • VOGAL: Don Darío López Fernández, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.
  • SECRETARIA: Dona Rosana Rivas Mariño, Vogal Responsable Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
Don Pelayo Eyo Valladares

Don Pelayo Eyo Valladares

Presidente

Presidente del ‘Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra’.
Don Roberto Medín Guyatt

Don Roberto Medín Guyatt

Vicepresidente

Vicepresidente del ‘Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña’.
Don Antonio Javier Núñez

Don Antonio Javier Núñez

Tesorero-Contador

Presidente del ‘Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo’.
Don Darío López Fernández

Don Darío López Fernández

Vocal

Presidente del ‘Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense’.
Dona Rosana Rivas Mariño

Dona Rosana Rivas Mariño

Secretaria

Vocal Responsable Delegación de Santiago del ‘Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña’.