A Xunta de Goberno do Consello Galego da Arquitectura Técnica está formada actualmente por:

  • PRESIDENTE: Don Pelayo Eyo Valladares, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.
  • VICEPRESIDENTE: Don Roberto Medín Guyatt, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
  • TESOURERO-CONTADOR: Don Antonio Javier Núñez, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.
  • VOGAL: Don Darío López Fernández, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.
  • SECRETARIA: Dona Rosana Rivas Mariño, Vogal Responsable Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
Don José Manuel Grandío Rodríguez

Don José Manuel Grandío Rodríguez

Presidente

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.

Don Darío López Fernández

Don Darío López Fernández

Vicepresidente

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.

Dona Rosana Rivas Mariño

Dona Rosana Rivas Mariño

Secretaria Xeral

Vogal Responsable Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.

Don Manuel Rañó Rodríguez

Don Manuel Rañó Rodríguez

Tesoureiro - Contador

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.

Don Roberto Medín Guyatt

Don Roberto Medín Guyatt

Vogal

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.