A Xunta de Goberno do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos está formada actualmente por:

  • PRESIDENTE: Don Pelayo Eyo Valladares, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.
  • VICEPRESIDENTE: Don Roberto Medín Guyatt, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
  • TESOURERO-CONTADOR: Don Antonio Javier Núñez, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.
  • VOGAL: Don Darío López Fernández, Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.
  • SECRETARIA: Dona Rosana Rivas Mariño, Vogal Responsable Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
Don Roberto Medín Guyatt

Don Roberto Medín Guyatt

Presidente

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
Don José Manuel Grandío Rodríguez

Don José Manuel Grandío Rodríguez

Vicepresidente

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.
Dona Rosana Rivas Mariño

Dona Rosana Rivas Mariño

Secretaria

Vogal Responsable Delegación de Santiago do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
Don Darío López Fernández

Don Darío López Fernández

Tesoureuro - Contador

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.
Don Manuel Rañó Rodríguez

Don Manuel Rañó Rodríguez

Vogal

Presidente do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.