O presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Roberto Medín Guyatt, destacou que 2022 “será un ano de crecemento” no sector da construción e rehabilitación de vivenda en Galicia. E remarcouno en función dos datos de visados de expedientes de dirección da execución de obras rexistrados nos últimos meses de 2021 e nos primeiros do presente exercicio nos Colexios da Arquitectura Técnica das catro provincias galegas.

Roberto Medín Guyatt, que tamén preside o Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña, foi entrevistado no programa A tarde da Radio Galega por Antón Rebollido e Helena Soto, condutores do magazine vespertino da radio pública da comunidade autónoma de Galicia. Explicou que a presidencia do Consello Galego “é rotatoria e cada ano ocúpaa un dos presidentes dos catro colexios provinciais”.

O máximo representante dos aparelladores de Galicia augurou que o confinamento e a pandemia supoñerá un cambio de cultura respecto ao modelo de vivenda dos galegos. “Moitas familias déronse conta que na súa vivenda necesitaban un balcón ou un xardín ao redor da casa”. Esta circunstancia xerada polo impacto da Covid19 provocou que en 2020 e 2021 rexistrásese “un incremento na construción de vivendas unifamiliares e tamén aumentasen as reformas e rehabilitacións”. “Non contabamos con tanta cantidade de obra pequena que foi entrando durante os dous últimos anos e que serviu para manter a actividade, e que agora percibimos que dá paso a un incremento da vivenda nova”.

Respecto a os prezos, Roberto Medín apuntou cara a “unha contención”. E explicouno: “Os promotores fan as vivendas para vendelas e cando hai competencia; os prezos tenden a conterse”. O presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos tamén apuntou o protagonismo que a partir de agora xogarán os fondos Next Generation, procedentes da Unión Europea. “España recibirá 4.200 millóns de euros; e a Administración galega, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, administrará unha parte importante desas axudas que servirán para a rehabilitación enerxética de vivendas”, explicou Roberto Medín. “Serán subvencións a fondo perdido que poden alcanzar ata o 80% das intervencións que se acometan en melloras enerxéticas e accesibilidade das vivendas; nunca viramos nada igual; canto máis investimento acométase, maior será a subvención”.

O presidente dos aparelladores de Galicia tamén lanzou algúns datos durante a entrevista no programa A tarde para dar idea de cal é a situación dos inmobles galegos respecto a este asunto. “O 81% dos edificios de España e tamén de Galicia está catalogado coa letra G e E en eficiencia enerxética, o nivel máis baixo segundo o diagrama de barras fixado pola normativa”. E “só o 6 por cento das vivendas de Galicia, as construídas nos últimos anos, son eficientes desde o punto de vista enerxético”. Roberto Medín Guyatt considera que as axudas Next Generation “poden ir dirixidas a aqueles edificios dos anos 70, 80 ou 90 onde non se tiñan en conta unhas efectivas medidas de illamento e limitábanse a cumprir a normativa de cada momento”.

O presidente dos aparelladores de Galicia puxo un exemplo: “Quen consiga a base de obras de illamento un aforro enerxético que estea entre o 30 e o 45%, recibirá unha subvención do 40% do custo da obra; quen estea no 45 e o 60% do aforro enerxético, conseguirán un 65% do custo da obra; e quen alcance máis do 60% do aforro enerxético sobre o actual, conseguen unha subvención de ata un 80% do que custa a obra”. Ao seu xuízo, “é algo nunca visto” e unha oportunidade para quen desexe que a súa vivenda gañe en aforro enerxético.

Os presentadores do programa A Tarde da Radio Galega tamén preguntaron a Roberto Medín Guyatt sobre a man de obra no sector da construción. “A partir da crise de 2008 moitos traballadores marcháronse do sector da construción ante a paralización da actividade da obra nova; buscaron traballo noutros sectores; e moitos traballadores expertos fóronse xubilando; agora as empresas construtoras están a ter moitos problemas para a contratación de persoal”.

O presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos tamén falou do “nuboeiro” que xera a carestía de materiais básicos no sector. Por iso apostou polo consumo de produtos de proximidade. “Os materiais, cando máis preto teñámolos, moito mellor”. Na súa opinión, as empresas situadas en Galicia fornecen moitos e bos materiais, entre os que están “a pedra, o aluminio, a lousa, a tella; témolo todo moi preto”.

Roberto Medín Guyatt, xa no final da entrevista, augurou bos tempos para o sector da construción, un dos motores da economía. E aproveitou para solicitar ás Administracións locais “a axilización das licenzas”. Na súa opinión “se se concede pronto unha licenza, antes execútase o investimento”. Segundo os seus datos, “a media da concesión dunha licenza municipal de obra está entre un e dous anos”. E “non podemos esperar tanto” para iniciar unha obra.

+ info: www.aparelladores.org
Prensa do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.
679.486.961