Santiago. Xaneiro de 2021.

O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ( CGAAT), ademais doutros actores vinculados ao sector da construción e a vivenda en Galicia, subscribiron o Pacto Social pola Vivenda 2021-2025, unha iniciativa que mobilizará máis de 1.080 millóns de euros e chegará a 70.000 familias da comunidade autónoma. A firma do documento, encabezada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tivo lugar na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, o 20 de xaneiro de 2021. En representación do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos acudiu a súa secretaria, Rosana Rivas Mariño. Tamén estivo presente a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, *Ánxeles Vázquez Mejuto.
O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o Pacto Social pola Vivenda 2021-2025 permite dar un paso adiante fundamental, acordando as prioridades co sector da vivenda, representado tamén polo CGAAT que actualmente preside Pelayo Eyo Valladares, e os consumidores no seo do Observatorio Galego dá Vivenda de Galicia.
O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o Pacto Social pola Vivenda 2021-2025 permite dar un paso adiante fundamental, acordando as prioridades co sector da vivenda, representado tamén polo CGAAT que actualmente preside Pelayo Eyo Valladares, e os consumidores no seo do Observatorio Galego dá Vivenda de Galicia.
O Pacto Social pola Vivenda 2021-2025 está estruturado en catro liñas estratéxicas e reflicte medio centenar de accións que combinan medidas implantadas con doce iniciativas novas. O titular da Xunta subliñou que para conseguir todos os obxectivos prevese un investimento directo de 433 millóns de euros.
“É unha inxección importantísima de recursos dirixida a particulares e empresas coa que estimamos unha mobilización de 1.083 millóns de euros entre fondos públicos e privados”, reiterou Núñez Feijóo, asegurando que a iniciativa contribuirá a manter ao redor de 30.000 empregos e a reactivar a economía tras a incerteza xerada pola pandemia da Covid19.

Vivenda accesible. Dentro da estratexia para facer máis accesible a vivenda, Núñez Feijóo referiuse á posta en marcha de medidas para dar un novo impulso á adquisición de vivendas protexidas, mediante axudas de ata 20.000 euros para familias con ingresos inferiores a 4,5 veces o IPREM. “Deste xeito, conseguimos un dobre obxectivo: axudar, sobre todo aos mozos, a que poidan comprar unha vivenda e reactivar o sector da construción; e potenciar a promoción da vivenda protexida, cunha mellor análise dos custos para os promotores, e adaptando os períodos de protección”, explicou.
A Xunta lanzará, tamén, o alugueiro con opción a compra para menores de 35 anos, de maneira que os donos poidan incluír esta opción ata o quinto ano, mantendo un prezo establecido, e a cambio teñan acceso a axudas de ata 8.000 euros. Ademais de impulsar a mobilización das vivendas baleiras, fomentando o seu arrendamento, con axudas de ata 8.000 euros para os propietarios, a cambio da cesión en usufruto e a xestión do alugueiro por parte da Administración autonómica durante 10 anos.
O Goberno galego seguirá fomentando a reconstrución de vivendas en núcleos rurais a través de incentivos a particulares que sexan autopromotores de vivendas en concellos con saldo demográfico negativo.
A Administración autonómica, así mesmo, lanzará un programa de núcleos rurais en abandono para facilitar aos concellos a súa dinamización e posta no mercado, con axuda de ferramentas informáticas que servirán para dalos a coñecer. E seguirá co programa de Áreas Rexurbe _os espazos delimitados nos que se acometen actuacións conxuntas de rehabilitación e dinamización_, vixente en concellos como Mondoñedo, A Coruña ou Ribadavia. Respecto ao chan residencial, a Xunta priorizará as ofertas para construír vivendas de protección autonómica.

Arrendamento social. Por outra banda, a Administración autonómica implantará medidas como a posta en funcionamento do rexistro de informes de avaliación de edificios; ou un plan de cesión e venda de locais do IGVS, para favorecer o seu arrendamento a favor de entidades sociais sen ánimo de lucro, cun período de carencia de tres anos e renda limitada durante cinco.
“En definitiva, deseñamos en consenso co sector unha batería de medidas en todas as frontes, para axudar aos mozos para adquirir vivendas en concellos de menos 5.000 habitantes ou en centros históricos; con diversas axudas ao alugueiro; ou cun incremento do 25 por cento das subvencións á rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes”, dixo Núñez Feijóo, a modo de resumo, referíndose tamén á aposta polo reequilibrio territorial. O presidente do Executivo galego reiterou o compromiso da Xunta cunha vivenda máis accesible, coa rehabilitación e coa rexeneración dos espazos.