CONVOCATORIA PREMIOS GALICIA 2022-2023

O Consello Galego da Arquitectura Técnica, acordou conceder premios aos mellores Proxectos de Fin de Grao que, conforme as bases da convocatoria, fosen redactados por alumnos da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Universidade da Coruña.

XORNADA INFORMATIVA “Orden TED/845/2023, de 18 de xullo, pola que se aproba el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia enerxética”

A xornada informativa en colaboración cos catro colexios provinciais da Arquitectura Técnica de Galicia e MUSAAT...

Curso de Peritos Xudiciais 2023

O Curso de Peritos Xudiciais 2023, organizado pola Asociación Profesional de Peritos Xudiciais Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia, en colaboración co Consello Galego da Arquitectura Técnica,...

XORNADA INFORMATIVA “Programas de axudas dos fondos europeos NEXT GENERATION”

A xornada informativa en colaboración cos catro colexios provinciais da Arquitectura Técnica de Galicia, o Colexio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia e MUSAAT...

XORNADA TÉCNICA “O LIBRO DO EDIFICIO EXISTENTE (Leweb) do CATEB

O Consello Galego da Arquitectura Técnica organiza unha xornada técnica sobre “O Libro do Edificio Existente (Leweb) do CATEB”,

CONVOCATORIAS 2023 PROGRAMAS 3, 4 E 5 FONDOS NEXT GENERATION

No DOG nº 113, de 15 de xuño, publicanse as Resolucións polas que se convocan as axudas para a anualidade 2023 dos seguintes programas de rehabilitación enerxética dentro do ámbito dos Fondos Next Generation

Bases do Concurso de Fotografía dixital do Consello Galego para o Calendario 2024: “Vivenda Popular de Galicia e a súa contorna”.

Co obxectivo de fomentar a participación e resaltar a calidade do noso patrimonio construído e rehabilitado​, o Consello Galego da Arquitectura Técnica, convoca o concurso de Fotografía dixital anual, para a realización do Calendario 2024.

XORNADA TÉCNICA “O LIBRO DO EDIFICIO EXISTENTE (LEEx) do ICCL

A xornada técnica, realizada polo Consello Galego da Arquitectura Técnica (CGAT) en colaboración cos catro Colexios da Arquitectura Técnica de Galicia e MUSAAT...

Curso On-Line: Verificación do Cumprimento do DB-HE 2019 co Programa CE3x e do DB SI. Calculadora de Subvencións Fondos Next Generation

Este realizarao o Consello Galego da Arquitectura Técnica (CGAT) en colaboración cos catro Colexios da Arquitectura Técnica de Galicia...

CGATE-CGAT – Xornada Ferramenta de Costes para as Axudas de Rehabilitación

O “Consejo General de la Arquitectura Técnica de España” organiza a xornada: Ferramenta de Costes para as Axudas de Rehabilitación...

DOG 13. CREACIÓN DO CONSELLO GALEGO DA ARQUITECTURA TÉCNICA E APROBACIÓN DOS SEUS ESTATUTOS.

No DOG número 13, do día 19 de xaneiro de 2023, publicase o DECRETO 227/2022, de 22 de decembro, polo que se crea o Consello Galego da Arquitectura Técnica e se aproban os seus Estatutos.
...

CONVOCATORIA DOS PREMIOS DE ARQUITECTURA E REHABILITACIÓN DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 2023

No DOG número 5, do día 9 de xaneiro de 2023, publicouse a Resolución do 27 de decembro de 2022 pola que se convocan os Premios de Arquitectura e Rehabilitación da Comunidade Autónoma de Galicia 2023 (código de procedemento VI490A).
...