Guías de Rehabilitación Enerxética

Guía das axudas para obras de rehabilitación de eficiencia enerxética en vivenda (IGVS)
Libro do Edificio Existente
Manual práctico para a redacción do libro do edificio existente para a rehabilitación

Guías de Accesibilidade

Accesibilidade en Edificacións existentes

Como xestionar a accesibilidade?