Guías de Rehabilitación Enerxética

Guía das axudas para obras de rehabilitación de eficiencia enerxética en vivenda (IGVS)
Libro do Edificio Existente
Manual práctico para a redacción do libro do edificio existente para a rehabilitación

Guía para a Xestión de RCDs no ámbito da rehabilitación enerxética de vivendas

Pica aquí para acceder ao vídeo de presentación da Guía

Guía “Rehabilita Saudable”

Guía “Rehabilita Saudable”

Guías de Accesibilidade

Accesibilidade en Edificacións existentes

Como xestionar a accesibilidade?