Consulta os eventos ou cursos que está realizando ou que se van a realizar no Consello Galego da Arquitectura Técnica:

XORNADA INFORMATIVA : Real Decreto 36/2023
7 de febreiro de 2024
Inscrición
Máis información

Eventos e Cursos anteriores

XORNADA INFORMATIVA : ASEGURAMENTO CON MUSAAT 2024
29 de novembro de 2023
Inscrición
Máis información

Xornada informativa “Orden TED/845/2023, de 18 de xullo, polo que se aproba o catálogo de medidas estandarizadas de eficencia enerxética”
3 de outubro de 2023
Inscrición
Máis información

Curso de Peritos Xudiciais 2023
20, 21, 27 e 28 de outubro de 2023
Inscrición
Máis información

XORNADA INFORMATIVA “Programas de axudas dos fondos europeos NEXT GENERATION”
13 de xullo de 2023
Boletín de inscrición
Máis información

XORNADA TÉCNICA: O Libro do Edificio Existente (LEWEB) do CATEB
06 de xullo de 2023
Boletín de inscrición
Máis información

XORNADA TÉCNICA: O Libro do Edificio Existente (LEEx) do ICCL
31 de maio de 2023
Boletín de inscrición
Máis información

Curso On-Line: Verificación do Cumprimento do DB-HE 2019 co Programa CE3x e do DB SI. Calculadora de Subvencións Fondos Next Generation
Inicio: 24 de abril de 2023
Boletín de inscrición
Máis información

XORNADA TÉCNICA: Rehabilitación de Cubertas no ámbito das subvencións dos fondos Next Generation
Inicio: 10 de novembro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

XORNADA TÉCNICA: Responsabilidades do Arquitecto Técnico e a súa participación como axente ou xestor da rehabilitación no ámbito das subvencións dos fondos Next Generation
Inicio: 29 de setembro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

CURSO ON-LINE: Aplicación informática para cálculo e comparativa de subvencións dos fondos NEXT GENERATION
Inicio: 20 de setembro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada Informativa: MUSAAT – Aseguramiento R.C. Profesional e Póliza R.C. 2ª Capa Axente Rehabilitador Obtención Subvencións Next Generation.
Data: 16 de xuño de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre a Presentación da aplicación informática para cálculo e comparativa de subvencións entre o programa de axuda PRE5000, Programa 3 de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio, Programa 4 de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas, así coma cálculo de subvencións do Programa 5 dos fondos europeos NEXT GENERATION.
Data: 14 de xuño de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa sobre o Programa 3 de axuda ás actuacións de rehabilitación a nivel de edificio e o Programa 5 de axuda á elaboración do Libro do Edificio Existente para a rehabilitación e a redación de proxectos de rehabilitación dos fondos europeos NEXT GENERATION.
Data: 7 de xuño de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre o Informe de Avaliación de Edificios (IAE) e o avance do Libro do Edificio Existente (LEEx), no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 31 de maio de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Curso en modalidade aula virtual/videoconferencias sobre proxecto de instalación de bombas de calor aerotérmicas combinadas con instalación fotovoltaicas, no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 18,24 e 25 de maio de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre instalación de ventilación mecánica controlada, no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION.
Data: 10 de maio de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa sobre os programas de axudas en materia de Rehabilitación Residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION da UE e o seu financiamento promovida por ABANCA
Data: 04 de maio de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre a documentación técnica en Rehabilitación Enerxética de Edificios para optar aos fondos Next Generation da UE, no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 03 de maio de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre o Informe de Avaliación de Edificios (IAE) e o avance do Libro do Edificio Existente (LEEx), no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION.
Data: 26 de abril de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre fachada ventilada e carpintería exterior de aluminio, no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION.
Data: 21 de abril de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa en colaboración coa Federación de Asociacións de Empresas da Reforma e Rehabilitación de Galicia (FEDERGAL) e os catro colexios provinciais da Arquitectura Técnica de Galicia sobre os Programas de axuda en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION.
Data: 7 de abril de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa sobre os programas de axudas en materia de Rehabilitación Residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION e o seu financiamento promovida polo Banco Deutsche Bank.
Data: 24 de marzo de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa sobre o programa 4 de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas (código de procedemento VI406E), no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 16 de marzo de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre as instalacións de fachadas DEKTON Cosentino no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 17 de marzo de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre as instalacións con biomasa no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 9 de marzo de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Curso on-line Verificación do cumprimento do DB HE, Aforro de Enerxía e Certificación enerxética
Data: 21 de xaneiro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada técnica sobre a envolvente térmica, sistema SATE no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial dos fondos europeos Next Generation.
Data: 24 de febreiro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa sobre o valor de referencia da Dirección Xeral de Catastro
Data: 23 de febreiro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada informativa sobre os programas de axudas en materia de Rehabilitación Residencial dos fondos europeos NEXT GENERATION e o seu financiamento
Data: 10 de febreiro de 2022
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia 
Data: 29 de decembro de 2021
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada ‘Next Generation’ 
Data: 30 de novembro de 2021
Boletín de inscrición
Máis información

Xornada de Seguridade e Saúde 
Data: 15 de outubro de 2021
Programa e boletín de inscrición
Máis información

Curso Online de Peritos Xudiciais 2021
Data: 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2021
Programa
Máis información

Curso telemático sobre Comunicacións previas
Data: 23 e 24 de abril de 2021
Programa. Finalizado.
Máis información