Achégase programa e boletín de inscrición do Curso On-line VERIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DO DB HE 2019 CO PROGRAMA CE3X e DO DB SI PROPAGACIÓN EXTERIOR. CALCULADORA DE SUBVENCIÓNS FONDOS NEXT GENERATION.

Será realizado polo Consello Galego da Arquitectura Técnica (CGAT) en colaboración cos catro Colexios da Arquitectura Técnica de Galicia no ámbito de formación sobre os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Data de inicio: 24 de abril de 2023

Total horas lectivas: 55 h