No ano 2022, o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, constituído polos Colexios Oficiais da Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, co ánimo de fomentar a formación e coñecementos en software deseñado para a arquitectura e a enxeñería asinou un convenio de colaboración coa empresa IMASGAL TÉCNICA, S.L, especializada en neste tipo de formación.

O marco de colaboración ofrece aos colexiados dos Colexios Oficiais da Arquitectura Técnica de de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra un prezo reducido en todas as accións formativas impartidas dende Imasgal Técnica. Este desconto será unha porcentaxe sobre o prezo de matrícula ordinario que será como mínimo do 10% e variará en función da acción formativa.

En todas as modalidades de impartición, a formación realizada por IMASGAL caracterizarase por:

 • Formación totalmente práctica.
 • Titorías personalizadas durante a parte e-learning.
 • Documentación Técnica.
 • Vídeos de Apoio.
 • Aula de post-formación.

 

A finalidade da aula de post-formación é resolver as dúbidas xeradas á hora de aplicar o coñecemento adquirido para a actividade diaria do profesional que se desenvolvan en tempo real a través de internet con unha interacción total docente – alumno. Unha vez rematado o curso, abrirase un período de post-formación de 2 meses de duración.

 

Algunhas das liñas formativas así coma os cursos existentes dentro de cada unha, serán as seguintes, e poden ser ampliadas:

BIM (Building Information Modeling)

 • Revit iniciación + intermedio
 • Revit MEP (especialización): Modelado de instalacións
 • Revit Structure (especialización): Modelado de estruturas
 • Archicad iniciación + intermedio
 • Navisworks: Planificación e xestión de proxectos BIM
 • CYPECAD: Cálculo de Estruturas
 • CYPECAD MEP: Deseño e cálculo de instalacións do edificio
 • Robot: Análise estrutural
 • SKETCHUP + UNDET + VRAY: Modelado 3D con nubes de puntos e renderizado
 • Metodoloxía BIM: Procedimentos e documentación en proxectos BIM
 • INFRAWORKS: Deseño e análise de infraestruturas nun entorno BIM
 • EXCEL avanzado: Aplicado á enxeñaría e arquitectura

 

SIG (Sistemas de información xeográfica)

 • QGIS: Nivel iniciación e intermedio
 • QGIS: Nivel avanzado
 • QField: Captura de datos SIG en dispositivos móviles
 • ARCGIS: iniciación + intermedio
 • POSTGIS + POSTGRESQL: Bases de datos espaciais
 • Lidar Forestal: Métodos de masa.
 • Lidar Forestal: Árbore individual
 • Teledetección Forestal: Análise do medio ambiente
 • Teledetección Agrícola: Agricultura de precisión
 • Procedementos Catastrais: GML Validación Gráfica Alternativa
 • SIMULACIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS: FlamMap e LIDAR aplicados a actuacións de prevención
 • IBER + QGIS: Modelización hidráulica e análise de inundacións
 • Autocad MAP 3D: Información xeográfica nun entorno CAD.

 

FOTOGRAMETRÍA

 • Trimble Realworks: Escaneado láser 3D.
 • PIX4D: Fotogrametría con UAVS.
 • METASHAPE: Fotogrametría terrestre e con UAVS.
 • BLENDER: Reconstrución virtual e post-procesado fotogramétrico.

 

OBRA CIVIL

 • Civil 3D: iniciación + intermedio
 • Civil 3D: Subensamblaxes e ramais.
 • PROTOPO: Topografía e obra lineal.
 • Infraworks: Deseño e análise de infraestruturas nun entorno BIM
 • EXCEL avanzado: Aplicado a la ingeniería y arquitectura

 

CAD

 • AUTOCAD: Aplicado á enxeñaría
 • AUTOCAD MAP 3D: Información geográfica en un entorno CAD