Dentro do Convenio suscrito entre o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos e IMASGAL TÉCNICA, S.L., para fomentar a formación e coñecementos en software deseñado para a arquitectura e a enxeñería, comunícanse as acción formativas a realizar por IMASGAL no mes de outubro.

Para ampliar a información sobre as distintas accións pica neste enlace