O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos co ánimo de fomentar a formación e coñecementos en software deseñado para a arquitectura e a enxeñería asinou un convenio de colaboración coa empresa IMASGAL TÉCNICA, S.L, especializada neste tipo de formación. Para ampliar a información sobre este convenio pica neste enlace.