COMISIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE

“Por acordo da Xunta de Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, celebrada o 1 de marzo de 2019, créase a Comisión de Seguridade e Saúde do Consello Galego co fin de unificar criterios dos catro Colexios na materia. Forman parte desta Comisión un representante de cada Colexio e, na actualidade está formada polos colexiados expertos en Seguridade e Saúde:

  • Roberto Medín Guyatt, presidente do COAT da Coruña, que exerce de coordinador da Comisión.
  • José Luis González-Vara Pin, secretario do COAT de Lugo.
  • Darío López Fernández, presidente do COAT de Ourense.
  • Antonio Carballo Couñago, responsable de Seguridade e Saúde do COAT de Pontevedra.

Un dos primeiros labores da Comisión consistiu na redacción do documento “Principios de Boas Prácticas en Obras de Construción. Economía, Calidade e Seguridade”, para que sirva de difusión das últimas tendencias en canto ao comezo da prevención, na figura do axente Promotor como peza crave da seguridade nas obras “.

Esta publicación atópase dispoñible para a súa descarga na hemeroteca da páxina web do CGCAATs, picando aquí.