O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos organiza curso on-line sobre a Verificación do cumprimento do DB HE, Aforro de Enerxía 2019, Certificación Enerxética co CE3X e verificación do cumprimento do DB SI Propagación Exterior no ámbito de formación en materia de rehabilitación residencial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

O curso on-line organizado en colaboración cos catro colexios provinciais da Arquitectura Técnica de Galicia iniciarase o venres 21 de xaneiro de 2022 ás 17:00h. a través de videoconferencia e realizarase a través da plataforma de formación on-line do COATAC. Os...

O Consello Galego de Colexios de Aparelladores organiza unha xornada técnica sobre a elaboración da documentación técnica dos programas 3, 4 e 5 do R.D. 853/2021 polo que se regulan os programas de axuda en materia de rehabilitación residencial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

A xornada técnica organizada en colaboración cos catro colexios provinciais da Arquitectura Técnica de Galicia celebrarase o mércores 29 de decembro de 2021 ás 18:00h. a través de videoconferencia. Os interesados deben anotarse antes do 27 de decembro de 2021 en...