Organización

La Junta de Gobierno del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos está formada actualmente por:

  • Don Ignacio de Juan Frigola, PRESIDENTE del Consello Galego y Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Ourense.
  • Don Pelayo Eyo Valladares, VICEPRESIDENTE del Consello Galego y Presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Pontevedra.
  • Don Roberto Medín Guyatt, TESORERO-CONTADOR del Consello Galego y Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de A Coruña.
  • Don Antonio Javier Núñez Núñez, VOCAL del Consello Galego y Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Lugo.
  • Doña Rosana Rivas Mariño, SECRETARIA del Consello Galego.